Reset je Chakra's

balk

Extra - 5 elementen

Vijf elementen

In China maakt men gebruik van de vijf elementen om het ontstaan van beweging en verandering te verklaren. Verandering ontstaat daar één van deze vijf elementen een invloed heeft op het fundamentele evenwicht tussen Yin en Yang. Ieder van de 12 dierentekens bestaat voor het grootste deel uit één van de elementen. Zo zijn zowel een os als een haas een houtdier. Er bestaan geen aardedieren.

De 5 elementen zijn volgens de Chinese astrologie verantwoordelijk voor alle harmonie en disharmonie. De elementen worden hieronder beschreven, waarbij telkens ook de positieve en negatieve kanten van het element worden genoemd. Dit heeft niets te maken met goed of slecht, maar meer met kanten waarmee je rekening kunt houden of die je mogelijk kunt compenseren of veranderen.

AARDE

Aarde stelt de gelijkheid tussen begin en einde voor. Verzorgen en verstikken. Aarde brengt metaal voort.

Kenmerken Aardemens

Eerlijk, vlijtig, zich inspannen, stabiel, praktisch, betrouwbaar, behoedzaam, tobben. Een aarde type heeft hoge idealen, hij/zij is zelfbewust en over het algemeen heel redelijk, maar kan soms ook erg koppig zijn.

Positieve kanten

 • Zelfbewustheid
 • Voorzichtigheid
 • Vertrouwen

Negatieve kanten

 • Koppigheid
 • Starheid

WATER

Water brengt dingen altijd in beweging, verandert aldoor. Water brengt Aarde voort.

Kenmerken Watermens

Neemt alles op, erg gevoelig, prikkelbaar, vriendelijk, sympathiek, overdenkend, overtuigingskracht. Het element water zorgt voor idealen en dromen, maar kan ook voor teveel illusies en te weinig realisme zorgen.

Positieve kanten

 • Idealen
 • Dromen
 • Kalmte
 • Respectabel

Negatieve kanten

 • Verliezen in illusies
 • Niet reëel zijn
 • Angsten

VUUR

Vuur staat voor de zomer, droogte en stof. Vuur brengt aarde voort.

Kenmerken Vuurmens

Hartstochtelijk, gepassioneerd, sprankelend, dynamisch, vitaal, leiderschapskenmerken en agressief. Dit element behelst een vurig type. Iemand die zijn/haar doel najaagt zonder veel rekening te houden met anderen.

Positieve kanten

 • Passie
 • Verlichting
 • Wijsheid
 • Vreugde

Negatieve kanten

 • Neiging tot arrogantie
 • Egocentrisch

METAAL/LUCHT

Metaal staat voor de herfst. Metaal brengt water voort.

Kenmerken Metaalmens

Communiceren, melancholie, nostalgie, concentratie, wilskracht. Dit element staat voor een zekere hardheid en de neiging om risico's te nemen. Een metaal type wil het beste en komt vaak op voor mensen die het minder goed hebben of minder goed bedeeld zijn.

Positieve kanten

 • Energiek
 • Bereidheid tot risico’s nemen
 • Streven naar het beste
 • Inlevingsvermogen

Negatieve kanten

 • Neiging tot hardheid
 • Neiging tot droefheid

HOUT

Hout heeft water nodig om te groeien. Het hout element geeft aan: iemand die het met iedereen het beste voor heeft, maar die er niet altijd in slaagt te doen wat hij/zij zich heeft voorgenomen. Hout brengt vuur voort.

Kenmerken Houtmens

Expansief, gezellig, sociaal, zinnelijk, vruchtbaar, heeft verbeelding, is creatief, idealistisch, meelevend.

Positieve kanten

 • Ontspanning
 • Medeleven
 • Welwillendheid

Negatieve kanten

 • Kwaadheid
 • Snel de moed verliezen bij tegenslag

Volg Yvonne via:

facebook instagram linkedin youtube

***Deelname aan het programma kan nooit een behandeling aan een reguliere arts vervangen.***

Het bestaan van chakra's en de eventuele invloed van chakra's op ons lichaam is NIET wetenschappelijk aangetoond.
Het betreft een filosofisch concept. Door het volgen van mijn lessen kun je jezelf niet genezen.
Voor hulp bij ziekte en genezing raad ik je aan ALTIJD een (huis)arts te bezoeken.


Reikipraktijk Oud-Beijerland BalansCoach.online CAT